Een Register Taxateur is geregistreerd in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). NRVT bewaakt en waarborgt de kwaliteit en vakbekwaamheid van de Register Taxateurs. Thuis in Taxaties Register Taxateurs werken daarnaast conform de gedrags- en beroepsregels van de NVM en bent u verzekerd van een betrouwbare taxatie.

De taak van de taxateur is het vaststellen van de marktwaarde van het object in de situatie zoals de woning feitelijk wordt aangetroffen tijdens de inspectie, waarbij hij/zij onafhankelijk, objectief en zorgvuldig te werk gaat.

De officiële definitie van marktwaarde is: ‘Het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.’

De kosten die betaald worden bij de koop en overdracht maken geen onderdeel uit van de marktwaarde.

  • Bij het financieren van een woningaankoop
  • Bij het nemen van een beslissing over aan- of verkoop
  • Bij het verkrijgen van financiering voor verbouwingen of woningverbeteringen
  • Bij het herfinancieren van je hypotheek
  • Bij het aanvragen van overbruggingsfinanciering
    Bij afwikkeling van een nalatenschap
  • In geval van een scheiding of voor boedelverdeling
  • Voor een hypotheek voor een woning die verhuurd is of gaat worden

Bij een gevalideerd taxatierapport houdt dit in dat het NWWI (het validatie instituut) bekijkt of de taxateur en de taxatie aan alle strenge kwaliteitseisen voldoen. Een taxatie met validatie geeft u de garantie dat het taxatierapport wordt geaccepteerd bij alle geldverstrekkers.

Voor het opstellen van een taxatierapport worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten variëren afhankelijk van het type woning en de specifieke situatie. Als er bijvoorbeeld een verbouwing wordt opgenomen in het rapport of als de woning verhuurd is of bedoeld is voor verhuur, kan dit de kosten van het taxatierapport verhogen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

De kosten die gemaakt worden voor het taxatierapport (ten behoeve van een financieringsaanvraag) zijn fiscaal aftrekbaar. Dit betekent in dat je ze éénmalig van het belastbaar inkomen in box 1 mag aftrekken, waardoor je over een lager bedrag inkomstenbelasting betaalt.

Een taxatierapport bevat een specifieke waardepeildatum, die eigenlijk slechts één dag geldig is. Hoe lang dit rapport bruikbaar is, hangt af van het beoogde doel. Meestal wordt het ingediend bij een bank voor het verkrijgen of aanpassen van een hypotheeklening. In dit geval blijft het rapport doorgaans zes maanden geldig. Bij een situatie zoals een echtscheiding, heeft u de vrijheid om te bepalen hoe recent of hoe oud het rapport mag zijn. Dit kan dus per situatie verschillen.