Wat is een taxatie?

Een taxatie is een schatting van de waarde van uw woning door een taxateur. De taxateur maakt een taxatierapport op met daarin de waarde van het object. Deze waarde wordt “marktwaarde” genoemd. In het rapport staat de onderbouwing van de waarde met alle kenmerken van de woning.

Wanneer heeft u een taxatierapport nodig?

Een taxatierapport is essentieel bij de financiering van uw nieuwe woning, zowel voor hypotheekaanvragen met als zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Ook bij herfinanciering van uw woning, bijvoorbeeld vanwege een beter rente aanbod of een verbouwing, is een taxatie van belang. Daarnaast zijn er andere situaties waarin een taxatierapport nodig is, zoals bij boedelsplitsing bij scheiding en/of erfenis, of wanneer u uw woning wilt verkopen en een uitgebreide waardebepaling op schrift gewenst is.

Onderdelen taxatierapport:

Bij woningen in uw regio kijken wij bij de taxatie naar de volgende onderdelen:

  • Soort woning, grootte en indeling
  • Ligging, uitzicht, eventuele overlast en voorzieningen in de nabije omgeving
  • Bouwkundige kwaliteit en staat van onderhoud
  • Architectuur
  • Kadastraal uittreksel en kadastrale kaart van de woning
  • Referentieobjecten uit de omgeving.
  • Marktonderzoek naar de waardeontwikkelingen van woningen

Gevalideerd taxatierapport

Een gevalideerd taxatierapport moet voldoen aan meer kwaliteitseisen dan een standaard rapport. Thuis in Taxaties stelt een taxatierapport op met alle details van uw woning. Dit rapport wordt gevalideerd door het NWWI. De volgende zaken worden gecontroleerd:

  • De juistheid van de werkwijze van de taxateur;
  • De correctheid van de onderbouwing van de woningwaarde;
  • De aanwezigheid van alle vereiste bijlagen.

Het taxatierapport wordt goedgekeurd als bovenstaande zaken in orde zijn.

Snel en deskundig
uw woning laten taxeren